Vásárlástól való elállás

Amennyiben a megvásárolt termékkel mégsem vagy elégedett, a közöttünk létrejövő vásárlási szerződéstől 14 naptári napon belül (beleértve a 14. naptári napot is) indokolás nélkül elállhatsz. Ennek módjáról a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló  45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet rendelkezik. Elállási jogodat attól a naptól kezdve gyakorolhatod, amikor az árut átvetted a futártól. Ehhez mindössze az szükséges, hogy igényedet jelezd a Kapcsolat menüpont alatti elérhetőségek valamelyikén.
Az elállási jog gyakorlása esetén a termék visszajuttatásáról a vásárlónak kell gondoskodnia, a saját költségén. Az elállással érintett termék utánvétellel nem küldhető vissza cégünkhöz, utánvételes csomagot sajnos nem áll módunkban átvenni. Elállás esetén követelhetjük a fogyasztótól az áru nem rendeltetésszerű használatából eredő kárunk megtérítését, ezért kérünk, fokozottan figyelj a termék gondos csomagolására és biztonságos visszajuttatására! Ezeken kívül a vásárlót az elállás kapcsán semmilyen más költség nem terheli, azaz cégünk a teljes vételárat vissza fogja téríteni részedre.

A fogyasztót nem illeti meg az elállási jog:

  • lezárt csomagolású hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépes szoftver példányának adásvétele tekintetében, ha az átadást követően a fogyasztó a csomagolást felbontotta;
  • olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a fogyasztó személyére szabtak vagy amely természeténél fogva nem szolgáltatható vissza;
  • olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza (fülhallgatók, fürdőszobai higiéniai termékek, stb.)
  • valamint a jogszabályok által meghatározott további esetekben.

Amennyiben tehát elállsz a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb az elállási nyilatkozat kézhezvételétől számított 14 napon belül, a Happy Box Hungary Kft. visszatéríti az általad teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, ideértve a fuvarozási (kiszállításért fizetett) költséget is.
A fentiek kizárólag a gazdasági vagy szakmai tevékenység körén kívül eső célból szerződést kötő vásárlóink (fogyasztó) tekintetében érvényesülnek.